iPhones hotspot slukker af sig selv, hvad gør jeg?

Hotspot-funktionen på iPhone muliggør internetdeling med andre enheder og kræver stabilitet uden periodiske afbrydelser, som kan fixes, hvis det sker.

Den indbyggede hotspot-funktion i iPhone gør det muligt at dele internetforbindelsen med andre enheder, der har indbygget WiFi.

Sker det, at hotspot deaktiveres af sig selv uden nogen åbenlys grund betyder det, at den delte internetforbindelse kan være frustrerende at arbejde med på grund af de hyppige udfald.

Sådan løser du problemer med en ustabil hotspot-forbindelse på iPhone

Vi giver dig her en række nyttige tips til, hvordan du opnår en stabil hotspot-funktion igen, hvis funktionen periodisk lukker ned af sig selv.

1. Genstart af iPhone hotspot

Et af de først og basale ting, som du bør afprøve er at genstarte det mobile hotspot på din iPhone, og det gør du ved at følge disse trin:
 1. Åbn Indstillinger
 2. Tryk på Internetdeling
 3. Deaktiver Andre må deltage
 4. Genstart din iPhone
 5. Åbn Indstillinger
 6. Tryk på Internetdeling
 7. Aktiver Andre må deltage

2. Aktiver Maksimer kompatibilitet

Den indbyggede hotspot-funktion til internetdeling på iPhone benytter 5GHz-båndet til at dele internetforbindelsen, hvilket giver hurtigere internethastigheder, dog på bekostning af kortere rækkevidde. 

Aktivering af Maksimer kompatibilitet betyder, at iPhone hotspot skifter til 2.4 GHz-båndet, som vil forøge rækkevidden på den delte internetforbindelse på iPhone.

For at aktivere Maksimer kompatibilitet, skal du følge disse trin:
 1. Åbn Indstillinger
 2. Tryk på Internetdeling
 3. Aktiver Andre må deltage
 4. Tryk på Maksimer kompatibilitet

3. Deaktivering af Energibesparende funktion

På iPhone findes den Energibesparende funktion, der sætter baggrundsopdateringer og andre ting i bero for at spare på strømmen, og er den energibesparende tilstand aktiveret, så kan det deaktivere iPhones hotspot, så når der ønskes internetdeling på en iPhone, så skal den Energibesparende funktion være deaktiveret. 

For at deaktivere den Energibesparende funktion på iPhone, så skal du følge disse trin:
 1. Åbn Indstillinger
 2. Tryk på Batteri
 3. Deaktiver Energibesparende funktion

4. Slå Lav datafunktion fra

Bliver iPhones hotspot ved med at slå fra, så skal du undersøge om Lav datafunktion er aktiveret på din iPhone, da det kan være årsagen til at internetdelingen slukker af sig selv. Lav datafunktion hjælper med at reducere dataforbruget ved at sætte baggrundsopgaver og automatiske opdateringer på pause på samme måde, som den energibesparende funktion gør det.

For at deaktivere Lav datafunktion på iPhone, skal du følge disse trin:
 1. Åbn Indstillinger
 2. Tryk på Mobilnetværk
 3. Tryk på Indstillinger til data
 4. Deaktiver Lav datafunktion

5. Vælg central placering af iPhone hotspot

Umiddelbart kan fysiske konstruktioner som vægge udgøre en forhindring for det delte internetsignal, der kan reducere hotspotnetværkets rækkevidde og hastighed. Derfor skal du altid sørge for, at din iPhone er placeret i tæt afstand til de andre enheder, som internetforbindelsen skal deles med, så iPhones hotspot kan udsende det maksimale signal uden forhindringer.
Nyere Ældre